• Uudised
 • EESTIMAA VII NAISTE KONGRESSI MANIFEST

  Naise sõnal on jõud! Eestimaa Naiste Kongress on 100 aastane! Eestimaa naiste hääleõigus on 100 aastane! Rohkem kui sada aastat on Eestimaa naised ühiselt oma õiguste eest seisnud, sada aastat on avalikul poliitilisel areenil tegutsenud – saanud valida ja olla valitud esinduskogudesse, kuid vaatamata sellele ei ole naiste võimeid väärtustatud.   Oleme uhked Eestimaa naiste […]

 • Uudised
 • Tänuavaldus ENK osalejale

    Täname Teid austava lugupidamisega selle eest, et võtsite osa Eestimaa VII Naiste Kongressist 03.märtsil 2017.a. Täname osalejaid siira ja eheda emotsiooni eest, mõtte, ühise diskussiooni ning kogemuse eest, mida koos jagasime. Käesolevale kirjale lisatud naiskongressil vastuvõetud manifest, mida toimkond lähipäeval esitab EV peaministrile ja kõikidele ministritele, Riigikogu liikmetele, õiguskantslerile ja võrdõigusvolinikule. Kongressist fotod leiate […]

 • Uudised
 • PRESSITEADE Eestimaa Naiste 7.Kongressi korraldamisest

  Esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 Tartus, millest võttis osa 17 naisorganisatsiooni. Enne II Maailmasõda jõuti korraldada 5 kongressi, kus päevateemad varieerusid eestluse säilimise, säilitamise, naiste õiguste ja vaba eneseväljendamise tagamise ning kehtestamise üle. 2014.aaasta 7.märtsil taaselustas Eesti Naisliit koostöös 6 vabaühenduse, riigi- ja kohaliku omavalitsustega naiste kongresside traditsiooni ja Eestimaa Naiste 6. Kongress […]

 • Uudised
 • Eestimaa VI Naiste Kongressi manifest

  Lähtudes rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu aluslepingute ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kehtestatud naiste ja meeste võrdsuse põhimõttest ning soolise diskrimineerimise keelust, tunnetades naiste ja meeste võrdset vastutust meie ühiskonnas valitseva olukorra ja Eesti rahva tuleviku ees, innustudes Eesti naisliikumise ajaloolisest kogemusest, nähes, et sooline ebavõrdsus põhjustab demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, hinnates kriitiliselt Eesti riigi tegevust […]