Väärtused mida kujundame

Projekti eesmärk on toetada riiklikku perepoliitikat ning hoida fooksuses pereväärtuste teemat: vanemate roll järjepidevuse ja väärtuste kandjatena. Teadvustamaks lapsevanemate rolli olulisust pereväärtuste kujundajate ja edasikandajtena.

Projekti väljund on avalikkusele suunatud meediasekkumise kaudu laialdane teavitustegevus teadvustamaks lapsevanemate rolli olulisust pereväärtuste kujundajate ja edasikandajtena. Projekti raames valmib positiivsete pereväärtuste sisuline meediaklipp, mille esmaettekanne on Eesti Naisliidu VII kongressil ja seejärel laialdane jagamine erinevates meediakanalites.

  1. Koostöös loovagentuuriga valmisid 4 videoklippi, mida esitleti Eestimaa Naiste VIII kongressil.
  2. Eesti Naisliidu ja Julgus otsustada FB lehel ja mitmes jagatud kanalis

Koostööpartneritena  kaasati – Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) – https://enut.ee/; Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) – https://bpw-estonia.ee/; Eesti Naisinvestorite Klubi – https://naisinvestoriteklubi.ee/

Klippi taasesitakse teemakohastel üritustel ja Nailsiidu tunnusüritustel.

Projekti kogumaksumus oli 16 509,30 eurot.

Projekt valmis koostöös SA-ga Pere Sihtkapital www.peresihtkapital.ee