Naisliit projektis “Tegevuskava Eesti Naisliidu kommunikatsioonivõimekuse ning kaasamise arendamiseks”.

Naisliit viis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu arenguhüpet ette valmistava projekti “Tegevuskava Eesti Naisliidu kommunikatsioonivõimekuse ning kaasamise arendamiseks”.

Projekt langes meie jaoks õigesse perioodi, sest organisatsiooni vajadus oma tegevuste ülevaatamiseks oli juba ammu käes.

Kasutasime meile antud aega, mentorit ja rahastust, et oma kohtumisi struktureeritumalt läbi viia. Kohtumistel osalenud naised olid õhinaga mõtete kogumise ja korrastamise juures ja saatsid ka peale kohtumisi tagasiside hea ja inspireeriva õhkkonna loomise eest.

Projekti tulemusel valmis tegevuskava arenguhüppe saavutamiseks NL partnerite kaasamise ja kommunikatsioonivõimekuses aastani 2023. Arenguhüppe tegevuskava põhineb projekti raames peetud aruteludel, arengueksperdi soovitustel, liikmetelt kogutud tagasisidel. Kava näeb ette konkreetsed tegevused edasiseks kommunikatsiooni- ja kaasamisvõimekuse parandamiseks ja liidu kommunikatsioonikanalite arendamiseks.

Täname Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ning meie aktiivseid naisi!

Global Estonian | SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)