„Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik“

Kodanikuühiskonna integratsiooniprojekt „Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik“
Eesti Naisliidu projekti „Eestimaa NAISORGANISATSIOONE LÕIMIV MENTORVÕRGUSTIK” otsene eesmärk on süvendada 3 eri suhtluskeeli kasutava elanikkonna naisliikmeid esindava kodanikuühenduse koostööd:

 • tutvudes ja analüüsides üksteise tegevusi
 • leides ühised väärtused ja väljendusvõimalused
 • tõstes koolituste kaudu partnerorganisatsioonide liikmete kompetentsi ja organisatsioonide institutsionaalset võimekust ja
 • luues mentorvõrgustik ühise suhtlus- ja aktiivkeskonnana koos ühiste tegevussuundadel baseeruva strateegilise plaaniga ühiste väärtuste ja eesmärkide edaspidiseks realiseerimiseks Eestis, Euroopa Liidus ja areneva demokraatiaga maades.

Projekti rahastab: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Projekti partnerid: MTÜ Rahvusvähemuste Naisteklubi Lüüra, MTÜ Ukraina Naiste Liit Eestis

Projekti tegevus:

 • 16. jaanuar 2009

KÜSK ja Eesti Naisliit allkirjastavad rahastamise lepingu.

 • 17. jaanuar 2009

Projektijuht kutsub kokku projekti võtmeisikud täpsustamaks projekti tegevuste ajakava.
Lisa:

 • 22. jaanuar 2009

Koostöökokkuleppe sõlmimine partnerite vahel. Alla kirjutasid Eesti Naisliit (peasekretär Mare-Mall Siimpoeg), MTÜ Rahvusvähemuste Naisteklubi Lüüra (president Tatjana Ikim), MTÜ Ukraina Naiste Liit Eestis (esinaine Lilia Chykalska).

 • 30. jaanuar 2009

Eesti Naisliidu projekti naiskonna seminar-koolituse eelne nõupidamine Siiri Oviiri eesistumisel.

 • 7. veebruar 2009

Integratsiooni ühisprojekti „Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik“ esimene seminar-koolitus Tallinnas Olümpia hotelli konverentsisaalis Eesti Naisliidu eestvedamisel.

Eesti Naisliit tutvustab partneritele organisatsiooni ajalugu ja tegevusi.

I seminar-koolituse materjalid:

 • 19. veebruar 2009

MTÜ Rahvusvähemuste Naisteklubi Lüüra projekti naiskonna seminar-koolituse eelne nõupidamine.

 • 28. veebruar 2009

Integratsiooni ühisprojekti „Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik“ Rahvusvähemuste Naisteklubi „Lüüra“ seminar-koolitus Rahvusvähemuste majas Tallinnas.

II seminar-koolituse materjalid:

 • 16. märts ja 18. märts 2009

Projektijuht Maret Priske ja “Lüüra” president Tatjana Ikim Raadio 4 programmis “Enne keskpäeva”.

 • 19. märts 2009

Ukraina Naiste Liidu Eestis projekti naiskonna seminar-koolituse ettevalmistav nõupidamine.

 • 28. märts 2009

Integratsiooni ühisprojekti “Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik” Ukraina Naiste Liidu Eestis seminar-koolitus Rahvusraamatukogus. Kohal oli Raadio 4 reporter, kes intervjueeris üritusel osalejaid.

III seminar-koolituse materjalid:

 • 7. aprill 2009

Ühisprojekti naiskondade esindajate strateegiakonverentsi eelne nõupidamine.

 • 18. aprill 2009

Integratsiooni ühisprojekti “Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik” strateegiakonverents Tallinna Õpetajate majas.

Strateegiakonverentsi materjalid:

 • Aprill – mai 2009

Mentorvõrgustiku tegevuste strateegilise plaani koostamine.

9.-13. mai 2009

Loodava naismentorite klubi delegatsioon Saksamaal Kühlungsbornis, Bad Doberani maakonna AWO organisatsiooni kutsel.

Materjalid:

 • 29. mai 2009

Projekti juhtgrupi koosolek ja kokkuvõtete tegemine lõpparuandeks.


Lisad: