Eesti Naisliidu tegevus taasloomisest tänaseni

Eesti Naisliidu taasloomisest kuni tänaseni

Eesti Naisliidu taasloomise koosolekuks loetakse 13. maid 1989, mil kogunes paarsada naist üle Eesti Tartusse Peetri kirikusse. Aktuseks koguneti Vanemuise kontserdisaali, kus koosoleku juhatas sisse Salme Reek. Valiti 31 liikmeline volikoda ja 15 liikmeline eestseisus ning 3 liikmeline juhatus koosseisus Siiri Oviir, Anu Laas ja Reet Villig.

Eesti Naisliit taasasutajate nimel istutati Vanemuise parki kolm tamme.

Eesti Naisliidu algorganisatsioonid formeeriti Tallinnas (Anu Laas), Tartus (Linda Ivanova), Pärnus (Hiie Martinson), Paides (Malle Pilve), Põlvas (Liivi Maran), Püssis (Eha Meiel).

30. augustil 1989 avaldas Eesti Naisliit avaliku kirja toetuseks suveräänsele Eestile. 1989. aasta sügisel kogusid Eesti Naisliidu liikmed ja nende sõbrad 15 veoautokasti täit õunu ja jagasid neid haiglatele, lastekodudele ja vanadekodudele.

 • 1990

24. veebruaril toimus Eesti Naisliidu algatusel heategevuskontsert Estonia kontserdisaalis Pärnu Naisliidu turvakodu “Maarjakodu” toetuseks. Maarjakodu oli esimene taoline Eestis ja tegutseb edukalt tänaseni. 1990. aastal ründas Interrinne Toompea lossi ja Teletorni. 15. mail organiseerus Eesti Naisliit ja pakkus abi Toompeal ning Raadio- ja Telemaja juures. Eesti Naisliidu esindajad kutsuti hiljem Toompeale ja tänati lillede ja tänukirjadega. Eesti Naisliit tähistas oma 70. aastapäeva.

 • 1991

Avaldati toetust demokraatlikult valitud Ülemnõukogule ja Valitsusele. Alla kirjutasid K. Kilvet, S. Oviir, R. Mäger, M. Siimpoe, E. Liiver, S. Kivi. Samal aastal algatati sõdurpoistele kinnaste ja sokkide kudumise aktsioon. Oktoobris kutsuti kümme Eesti Naisliidu liiget külla Soome Naisliidule.

 • 1992

14. novembril 1992 toimus Eesti Naisliidu kongress Tallinnas Sakala kongresside palees. Tegemist oli rahvusvahelise sündmusega, kus osalesid naised nii läänest kui idast.

 • 1993

1993 oli Eesti Naisliidu jaoks humanitaarabi aasta, mil Soomest saabus humanitaarabi, mida jagati abivajajatele.

 • 1994

Eesti Naisliidu liikmed osalesid Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordic Forumi Naiste Kongressil.

 • 1995

Eesti Naisliit tähistas oma 75. aastapäeva Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis. Kõnelesid Krista Kilvet, Sirje Kivimäe, Siiri Oviir, Ülo Vooglaid ja Maimu Berg. Esines Naisliidu kammerkoor Viktoria Jagomägi juhatamisel. Järgnes pidulik vastuvõtt.

 • 1996

1996. aastal toimunud valimiste tulemusena juhivad Eesti Naisliitu president Siiri Oviir ja peasekretär Mare-Mall Siimpoeg.

 • 1997

1997. aastal toimus heategevuskevadpidu Mustpeade majas. Laekunud summa eest organiseeriti laste puhkelaagreid Kodulinna Maja baasil.

 • 1998

1. mail toimus kevadine nõupäev teemal “Naiste võimalused avaliku elu käsitlevate otsuste tegemisel” J. Laidoneri mõisas.

Samal aastal valis Eesti Naisliit esimest korda “Aasta ema. Emadepäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis annab Eesti Vabariigi President aasta emale üle kauni hõbedase sõle “Ema ja laps”. Isadepäeva eel korraldab Eesti Naisliit samasuguse konkursi “Aasta isa” valimiseks. Kingitus aasta isale on nahkköites “Kalevipoeg, mille annab üle Vabariigi Presidendi proua Estonia kontserdisaalis isadele pühendatud kontserdil.

 • 1999

1999. aastal toimus Kiviõlis Ida-Virumaa naiste ühine üritus Naiste teabepäev. Lisaks toimusid koolitused Pärnus, Viljandis, Vändras ja Põlvas. Teemadeks naisi, lapsi ja nõrgemaid ühiskonnaliikmeid käsitletavad probleemid.

Marge Tee osales Reikjavikis toimunud Naiste Foorumil.

 • 2000 – 2008

Aastatel 2000 kuni 2008 keskenduti aruteludele ühiskonnas tekkinud probleemidele lahenduste otsimisele. Samas ei unustatud 2000. aastal Eesti Naisliidu 80. aastapäeva tähistamist Raekojas, kuhu kutsuti 130 külalist.

Viimastel aastatel on ENL teinud koostööd ENUT-iga, Naiskodukaitsega, Zonta klubiga, Kodutütardega, Ettevõtlike naistega, Eesti Õdede Ühinguga, Saksamaa Vabatahtlike Ühenduse AWO ja Eesti Naiste Koostööketiga.

Eesti Naisliidu esindus oli aastal 2003 väljas Pärnus toimuval konverentsil “Tasakaal” ja 2005 Eesti Naisorganisatsioonide aastakonverentsil Peking+ 10. Viimase korraldas ENUT ja Naisühenduste Ümarlaud.

2005. aastal külastasime Siiri Oviiri kutsel Brüsselis asuvat Euroopa Parlamenti. ENL on osalenud MTÜ Kodanikukoolituse poolt organiseeritud koolitustel, foorumitel ja konverentsidel.

Eesti Naisliit korraldas 10. detsembril 2005 Rahvusraamatukogus konverentsi “Võim ja otsustamine”, mis oli pühendatud Eesti Naisliidu 85. aastapäevale.

2006. aastal arutasime Eesti Naisorganisatsioonide aastakonverentsil Tallinna Ülikooli aulas muuhulgas uue perekonnaseaduse eelnõu põhimõttelisi muudatusi, mida ühiskond ei suuda veel vastu võtta.

2007. aastal korraldasime laste joonistusvõistluse, mis oli pühendatud emadepäevale ja laekunud 45 tööd eksponeerisime emadepäeva kontserdi ajal Estonia kontserdisaali koridorides. 6. mail 2007 ühines ENL-ga Otepää Naisselts 50 liikmega. 26. mail 2007 käisime Põlvamaal, Maarja külas talgutel, kuhu kutsusime Aasta Emad ja Aasta Isad koos abikaasadega. 30. märtsil 2007 osalesime seminaril “Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007”, kus käsitleti ka soolise võrdõiguslikkuse probleeme. Eesti Naisliidu liikmed osalesid 22.-23. novembril 2007 konverentsil “Hea kodanik – projekt või eluviis”, mille korraldas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

2008 oli ka Naisliidu jaoks Eesti Vabariigi sünnipäeva-aasta. 17. veebruaril 2008 tähistasime Mustpeade majas pidulikult Eesti Vabariigi 90. aastapäeva.

7. veebruaril 2008 osalesime heategevusfondi Dharma konverentsil “Piirideta heategevus”. 10. augustil 2008 toimus väljasõit Kuremäe Kloostrisse. Samuti osalesis Eesti Naisliidu liikmed “Eesti inimarengu aruanne 2007” esitlusel, mitmetel konverentsidel ja koolitustel, mis käsitlesid kooli vägivalda, töö puuduse kasvu jt. teemasid. 2008. aastal oli võimalik Eesti Naisliidu eestvedamisel külastada Saksamaal AWO organisatsiooni, kes meid võõrustas ja tutvustas sotsiaalpoliitilisi lahendusi. Kuulasime kahepäevast loengusarja “Vägivallatu suhtlemine”.

Eesti Naisliit on panustanud EESTI EMA monumendi rajamiseks Põlvamaale ja on kindel, et püstitamata see küll ei jää.

Eesti Naisliidul on heameel osaleda integratsiooniprojektis ja tutvustada Eesti Naisliidu tegevust ja liikmeskonda ning tutvuda teiste naisorganisatsioonide tegevustega. Kõik uued kohtumised rikastavad meid kõiki!