„Eesti Naisliidu eestkostevõimekuse edendamine“

“Eesti Naisliidu eestkostevõimekuse edendamine”
Projekti rahastatakse KÜSK juhatuse 06. märtsi 2012.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Eesti Naisliidu projekti lühikokkuvõte:

Projekt „Eesti Naisliidu eestkostevõimekuse edendamine” koosneb analüüsi-, kaasamis-, koolitus- ja kommunikatsioonitegevustest, mille abil saavutatakse järgmised tulemused:

  • eestkostetegevuse osaoskusi käsitlevate koolituste ning osalejate isikliku suhtlemise ja kogemuste jagamise kaudu arendatakse ENL tegevussuudet huvikaitse vallas;
  • ENL liikmeskonna kompetents ja reageeriva eestkostetegevuse valdkonnad on kaardistatud ning valdkonna ekspertidest on loodud võrgustik;
  • ENL on oma liikmete ja sihtrühmade huvide, väärtuste ning õiguste esindamiseks formuleerinud ühised seisukohad ja Eestkostetegevuse Hea Tava;
  • ENL on oma liikmete ja sihtrühmade huvide, väärtuste ning õiguste esindamiseks uuendanud kokkuleppeid avaliku võimu partnerasutustega edasise eestkostetegevuse osas.

Projekti materjalid:

KÜSK rahastab projekti summas 9 249,20 eurot.