Tänuavaldus ENK osalejale

  Täname Teid austava lugupidamisega selle eest, et võtsite osa Eestimaa VII Naiste Kongressist 03.märtsil 2017.a. Täname osalejaid siira ja eheda emotsiooni eest, mõtte, ühise diskussiooni ning kogemuse eest, mida koos jagasime. Käesolevale kirjale lisatud naiskongressil vastuvõetud manifest, mida toimkond lähipäeval esitab EV peaministrile ja kõikidele ministritele, Riigikogu liikmetele, õiguskantslerile ja võrdõigusvolinikule. Kongressist fotod leiate […]

PRESSITEADE Eestimaa Naiste 7.Kongressi korraldamisest

Esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 Tartus, millest võttis osa 17 naisorganisatsiooni. Enne II Maailmasõda jõuti korraldada 5 kongressi, kus päevateemad varieerusid eestluse säilimise, säilitamise, naiste õiguste ja vaba eneseväljendamise tagamise ning kehtestamise üle. 2014.aaasta 7.märtsil taaselustas Eesti Naisliit koostöös 6 vabaühenduse, riigi- ja kohaliku omavalitsustega naiste kongresside traditsiooni ja Eestimaa Naiste 6. Kongress […]

Eestimaa VI Naiste Kongressi manifest

Lähtudes rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu aluslepingute ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kehtestatud naiste ja meeste võrdsuse põhimõttest ning soolise diskrimineerimise keelust, tunnetades naiste ja meeste võrdset vastutust meie ühiskonnas valitseva olukorra ja Eesti rahva tuleviku ees, innustudes Eesti naisliikumise ajaloolisest kogemusest, nähes, et sooline ebavõrdsus põhjustab demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, hinnates kriitiliselt Eesti riigi tegevust […]

Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”

7. märtsil 2014 toimus Eesti Rahvusraamatukogus Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”. Kongressi eesmärk oli kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses. Lisamaterjal: kongressi päevakava ja kutse (.pdf) kongressi manifest (.pdf) kongressi videoülekanne […]