Luulekonkurss “Isale”

MTÜ Eesti Naisliit koostöös kirjastusega Pilgrim kuulutab välja luulekonkursi,
mis on pühendatud isadele. “Eesti Naisliit on 25 aastat korraldanud Aasta Isa
valimist ja väljakuulutamist, just nimelt seetõttu, et isadel on oluline roll nii
laste elus kui perekonna stabiilsuse tagajana ja seda võrdselt emadega. Ometi on
isa rolli tähtsustamine jäänud ühiskonnas kohati tagaplaanile. Eks ilmneb see
selleski, et kui luuletusi, mis on pühendatud emale, on Eestis kirjutatud palju,
siis luuletusi isadest on silmatorkavalt vähe. Otsustasime, et seda tuleb muuta”
ütles Eesti Naisliidu esinaine Monika Haukanõmm.
Konkursile on oodatud luuletused, mis räägivad isadest, isa rollist ja tähtsusest,
isa armastusest. Luuletused peavad olema eesti keeles ja võivad olla varem
avaldatud. Tööd tuleb esitada hiljemalt 01.07.2024 e-postile info@pilgrim.ee.
Lisada tuleb autori nimi, e-posti aadress ja telefoni number.
Luulevõistluse žürii esimees on kirjandusteadlane ja kirjanik Rein Veidemann.
Parimad luuletused ilmuvad novembris 2024 kirjastuse Pilgrim poolt
väljaantavas luulekogus.
Lisateave: info@pilgrim.ee, tel +372 600 6604
Liia Tannbaum, naisliit@gmail.com