Eesti Naisliidu pressiteade

Aastal 1988 tegi Eesti Naisliit üleskutse tähistada emadepäeva ja isadepäeva
igas Eesti kodus. Alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest tegid Eesti Naisliidu
liikmed üleskutseid riigivõimule muuta emadepäev ja isadepäev riiklikuks
tähtpäevaks. See töö kandis vilja ja alates 1998, so 25 aastat tagasi, seadustati
Eestis emade- ja isadepäev riikliku tähtpäevana. Selles innustust saades algatas
Eesti Naisliit Aasta Ema ja Aasta Isa tiitli väljaandmise. Soovisime tunnustada
meie emade ja isade hoolt, armastust ning eeskuju oma laste kasvatamisel, iga
ema ja isa olulisust nende laste elus.
Esimesel Aasta Isa tiitli väljaandmise kontsert-aktusel ütles president Lennart
Meri oma kõnes: „ Tugev ja turvaline kodu ei sünni iseenesest, nagu ei
sündinud iseenesest ka Eesti Vabariik. Tugeva kodu ja tugeva riigi sünnitab tahe
ja tegu. Pere ja kodu on Eesti alusmüür, meie armastuse ja meie julgeoleku
vundament”. Tõsi ta on – pereväärtused on läbi aegade olnud püsiväärtused
Eesti kultuuriruumis.
Täna saame öelda, et nii emadepäev kui isadepäev on Eestimaal omaks võetud,
mõlemad on ühed armastatumad perepühad Eestis. Eesti Naisliidu poolt
väljaantavale Aasta Ema ja Aasta Isa tiitlile on lisandunud järjest enam
maakondi ja valdu, kus tunnustatakse omakandi Aasta Ema ja Aasta Isa.
Eesti Naisliit tunneb, et meie missioon selles vallas on täidetud ja teatepulk on
edasi antud.
Täname kõiki oma koostööpartnereid, kellega koos ja kelle toel oleme Aasta
Ema ja Aasta Isa tiitlit väljaandnud ja tähtpäeva kontsert – aktusi korraldanud.
Eriline tänu Eesti Meestelaulu Selts ja Eesti Naistelaulu Selts, Eesti Kontsert ja
Eesti Rahvusringhääling, kunstnikud Kiira Marianne Kadarik ja Mari Käbin,
AS Tallink Grupp. Me täname Eesti Presidente, kes on väärtustanud emadust ja
isadust ning ainuüksi oma kohalolekuga muutnud tiitli saajatele selle päeva
ainulaadseks. Ja kõige enam täname me Aasta Emasid ja Aasta Isasid! Te olete
inspireerinud nii meid kui kogu Eesti rahvast! Aitäh!