Eesti Naisliit

Eesti Naisliit (ENL) on Eesti naiste vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik ühiskondlik organisatsioon. ENL kõrgemaks eesmärgiks on hoida emakeelt ja isamaad ning ühendada naiste jõud ja mõistus tööks iseseisva Eestimaa heaks. ENL on seadnud endale ülesandeks: Välja astuda naiste õiguste igasuguse ahistamise vastu Tõsta naise väärikust Kasvatada inimestes humaansust, kõlbelisust, sallivust ja halastust Viia edasi rahvuskultuuri Aidata […]