Pressiteade

PRESSITEADE
15.04.2020

Eesti Naisliit ootab Aasta Ema kandidaate
Maikuu teisel pühapäeval tähistatakse emadepäeva ja sellel päeval kuulutab Eesti
Naisliit välja ja 22 korda Aasta Ema tiitlikandja
Aasta Ema tiitlile otsime kandidaati, kes on Eesti kodanik, ta on pühendunud ja väärtustab
perekonda ning kelle peres on tublideks täiskasvanuteks üles kasvatatud vähemalt kaks last.
Ema on hinnatud ja lugupeetud oma ametialastes ettevõtmistes või aktiivne osaleja
ühiskonnaelu edendamisel.
“Eriti keerulisel ja rasketele aegadel tuleb tunnustada ja väärtustada meie Eesti emasid. Täna
on ema rolliks olla nii õpetaja, kokk, koristaja, meelelahutaja ja kõige selle juures leida veel
ka võimalusi igapäevatöö tegemiseks”, sõnab Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt
“Kutsun kõiki üles märkama ja kandidaate esitama. Ema on see, kes meid armastab, lohutab,
andes meile kaasa eluks vajalikud väärtused. Ärgem, siis unustage oma emasid tunnustada”,
lisab Alt
“Ühtlasi oleme käivitanud facebooki kampaania, kus inimestele esitatakse väljakutse mõnda
lõbusat lugu oma emast kirjutama, koos toreda pildiga”, sõnab Alt
Aasta Ema tiitlile otsime kandidaati, kes on Eesti kodanik, ta on pühendunud ja väärtustab
perekonda ning kelle peres on, koos isaga, tublideks täiskasvanuteks üles
kasvatatudvähemalt kaks last. Ema on hinnatud ja lugupeetud oma ametialastes ettevõtmistes
või aktiivne osaleja ühiskonnaelu edendamisel.
Aasta Ema tiitlikandja ettepanekuid koos lühikese kirjeldusega ootab Eesti Naisliit kuni
30.aprillini 2020 meiliaadressile (naisliit@gmail.com).

Lisainfo kodulehelt www.naisliit.ee, Naisliidu Facebooki lehelt.

Lisainfo:
Mailis Alt
Eesti Naisliidu esinaine
5109399
mailisalt@gmail.comPressiteade