Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”

7. märtsil 2014 toimus Eesti Rahvusraamatukogus Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”.

Kongressi eesmärk oli kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses.

Lisamaterjal: