EESTI NAISLIIT OOTAB AASTA ISA KANDIDAATE

Novembrikuu teisel pühapäeval, tänavu seega 12.novembril, tähistame Isadepäeva.

“Estonia” kontserdisaalis muudab selle päeva muusikaliselt kauniks Eesti Naislaulu Selts.
 Traditsiooniks on saanud, et just sel päeval kuulutab Eesti Naisliit välja Aasta Isa tiitlikandja. Tänavu kahekümnendat korda.
Aasta Isa tiitlile võib kandideerida Eesti kodanik, kelle peres on tublideks inimesteks kasvatatud vähemalt kaks last; kes on pühendunud oma perekonnale, kuid on tunnustatud ja pädev ka oma tööelus ning võtab aktiivselt osa meie  ühiskonnaelu edendamisest.
Ettepanekud Aasta Isa tiitlile kandideerija kohta võivad esitada nii organisatsioonid kui üksikisikud.
Oma põhjendustega ettepanekud palume saata hiljemalt 2.novembriks 2017.a.
Eesti Naisliidu meiliaadressile — naisliit@gmail.com