Eesti Naisliit ootab Aasta isa kandidaate


Aasta isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles
kasvatatud  vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on
perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.
Aasta isa kandidaadi esitamisel palume kirjutada, mis teeb kandidaadist parima isa. Pange
kirja ka mõni tore seik isa elust, kuidas ta on olnud eeskujuks oma perekonnale ja sõpradele,
kolleegidele. Võimalusel lisage toredad fotod ja ka mõne soovitaja (sõber, laps, kolleeg)
iseloomustus kandidaadist.
Aasta isa tiitel antakse traditsiooniliselt üle isadepäeval (tänavu 13.novembril 2022 kell 12.00)
korraldatud kontsertaktusel Estonia kontserdisaalis kuhu olete kõik oodatud.
Esita oma kandidaat hiljemalt 1.novembriks 2022 aadressile naisliit@gmail.com