Eesti Naisliit ootab Aasta Ema kandidaate

Aasta Ema tiitel antakse iga aasta Emadepäeval Eesti Vabariigi
kodanikule, kes on oma töös pädev ja tunnustatud, kes on perekonna väärtustamisel
eeskujuks ka laiemalt ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last.

Tiitli saamiseks võivad üksikisikud ja organisatsioonid esitada kandidaate Aasta Ema tiitlile
igal kalendriaastal märtsi- ja aprillikuus (Eesti Naisliidu poolt välja kuulutatud kuupäevani) Eesti Naisliidu e-posti
aadressil: naisliit@gmail.com. Valiku kandidaatide hulgast teeb Eesti Naisliidu eestseisus.