Eesi Naisliit ootab Aasta Isa kandidaate

Aasta Isaks saab kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles
kasvatatud  vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on
perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.
Aasta Isa kandidaadi esitamisel palume kirjutada, mis teeb kandidaadist parima isa. Pange
kirja ka mõni tore seik isa elust, kuidas ta on olnud eeskujuks oma perekonnale ja sõpradele,
kolleegidele. Võimalusel lisage toredad fotod ja ka mõne soovitaja (sõber, laps, kolleeg)
iseloomustus kandidaadist.
Esita oma kandidaat hiljemalt 31.oktoober 2023 aadressile naisliit@gmail.com