EESTI NAISLIIT OOTAB AASTA ISA KANDIDAATE

Novembrikuu teisel pühapäeval, tänavu seega 12.novembril, tähistame Isadepäeva. “Estonia” kontserdisaalis muudab selle päeva muusikaliselt kauniks Eesti Naislaulu Selts.  Traditsiooniks on saanud, et just sel päeval kuulutab Eesti Naisliit välja Aasta Isa tiitlikandja. Tänavu kahekümnendat korda. Aasta Isa tiitlile võib kandideerida Eesti kodanik, kelle peres on tublideks inimesteks kasvatatud vähemalt kaks last; kes on pühendunud oma perekonnale, kuid on […]

AASTA EMA kandidaatide esitamine

Maikuu teisel pühapäeval, tänavu seega 14.mail, tähistame taas Emadepäeva. Eesti Naisliit kuulutab alates 1998.aastast sellel päeval Estonia kontsertsaalis Eesti Naislaulu Seltsi korraldatud kontsertaktusel  välja AASTA EMA tiitlikandaja. Traditsiooniliselt annab kunstniku Mari Käbini hõbeprossi Aasta Emale üle Eesti Vabariigi president. Aasta Ema tiitlile võib kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kes koos abikaasaga on üles kasvatanud vähemalt kaks […]

EESTIMAA VII NAISTE KONGRESSI MANIFEST

Naise sõnal on jõud! Eestimaa Naiste Kongress on 100 aastane! Eestimaa naiste hääleõigus on 100 aastane! Rohkem kui sada aastat on Eestimaa naised ühiselt oma õiguste eest seisnud, sada aastat on avalikul poliitilisel areenil tegutsenud – saanud valida ja olla valitud esinduskogudesse, kuid vaatamata sellele ei ole naiste võimeid väärtustatud.   Oleme uhked Eestimaa naiste […]

Tänuavaldus ENK osalejale

  Täname Teid austava lugupidamisega selle eest, et võtsite osa Eestimaa VII Naiste Kongressist 03.märtsil 2017.a. Täname osalejaid siira ja eheda emotsiooni eest, mõtte, ühise diskussiooni ning kogemuse eest, mida koos jagasime. Käesolevale kirjale lisatud naiskongressil vastuvõetud manifest, mida toimkond lähipäeval esitab EV peaministrile ja kõikidele ministritele, Riigikogu liikmetele, õiguskantslerile ja võrdõigusvolinikule. Kongressist fotod leiate […]

PRESSITEADE Eestimaa Naiste 7.Kongressi korraldamisest

Esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 Tartus, millest võttis osa 17 naisorganisatsiooni. Enne II Maailmasõda jõuti korraldada 5 kongressi, kus päevateemad varieerusid eestluse säilimise, säilitamise, naiste õiguste ja vaba eneseväljendamise tagamise ning kehtestamise üle. 2014.aaasta 7.märtsil taaselustas Eesti Naisliit koostöös 6 vabaühenduse, riigi- ja kohaliku omavalitsustega naiste kongresside traditsiooni ja Eestimaa Naiste 6. Kongress […]