Aasta Isa 2018 on Einart Kask

Einart Kask on isaks 12 lapsele, vanaisaks kolmele lapselapsele ja abikaasaks ühele võluvale abikaasale. Einart Kask omab rakenduslikku kõrgharidust metsanduse erialal ning töötab Edela-Eesti varumisjuhina
Põhitöö kõrvalt tegeleb ta mesinduse (umbes 40 mesitaru), jahindus, põlluharimise, metsanduse,
karjakasvatuse (umbes 30 lihaveist), kuuseistikute harimisega.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu sõnul on perekond Kask silmapaistev ja
tubli perekond, keda on märgatud oma kogukonnas, kes panustab jõudumööda
vabatahtlikuna MTÜ Viljandimaa Lasterikkad tegemistesse ning on igati hinnatud ja
lugupeetud pere.  Pereisa Einarti vankumatu enesekindlus ja pühendumus
seista oma pere eest on eeskujuks kõigile.

Einart ja Malle Kasele on omistatud Abja Valla aukodaniku tiitel (praegune Mulgi
vald), mis antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest. Valla Aukodaniku nimetus võidakse anda igale kodanikule: kes oma tegevusega
on tähelepanuväärselt kaasa aidanud valla arengule; kelle tegevus on tähelepanuväärne
vallakodanike heaks; kes on sündinud, elab või on elanud Abja vallas ja kes on oma tegevusega  saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, spordi,
majanduse, eestluse jm edendamisel.