Naisliit projektis “Tegevuskava Eesti Naisliidu kommunikatsioonivõimekuse ning kaasamise arendamiseks”.

Naisliit viis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu arenguhüpet ette valmistava projekti “Tegevuskava Eesti Naisliidu kommunikatsioonivõimekuse ning kaasamise arendamiseks”. Projekt langes meie jaoks õigesse perioodi, sest organisatsiooni vajadus oma tegevuste ülevaatamiseks oli juba ammu käes. Kasutasime meile antud aega, mentorit ja rahastust, et oma kohtumisi struktureeritumalt läbi viia. Kohtumistel osalenud naised olid õhinaga mõtete kogumise ja korrastamise […]