Aasta Ema ja Aasta Isa tiitli statuut

Aasta Ema ja Aasta Isa tiitli statuut

§ 1. Aasta Ema ja Aasta Isa tiitel

Aasta Ema ja Isa tiitel antakse iga aasta Emadepäeval ja Isadepäeval Eesti Vabariigi kodanikule, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

§ 2. Tiitlile kandideerimine

Tiitli saamiseks võivad organisatsioonid ja üksikisikud esitada § 1 nimetatud tingimustele vastavaid kandidaate iga kalendriaasta märtsi- ja aprillikuus, Emadepäeva puhul ja septembri- ja oktoobrikuus Isadepäeva puhul (vastavalt Eesti Naisliidu poolt välja kuulutatud kuupäevani) Eesti Naisliidu e-posti aadressil: naisliit@gmail.com. Valiku kandidaatide hulgast teeb Eesti Naisliidu eestseisus.

§ 3. Tiitli väljaandmine

Tiitel antakse välja traditsiooniliselt Eesti Naisliidu poolt Emadepäeval ja Isadepäeval toimuval kontsertaktusel. 

Aasta Ema tiitliga pärjatule annab Eesti Naisliit kunstniku tööna valminud hõbedase tunnussõle ja Aasta Isale hõbedase tunnusrinnanõela.

§ 4.  Tiitli äravõtmine

Eesti Naisliidu juhatuse otsusega võetakse tiitel ära isikult, kelle osas on peale tiitli saamist jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises; saavad tõsikindlalt teatavaks enne tiitli andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule tiitlit antud, või tiitli saaja hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle tiitli andmise.