EESTI NAISLIIT 31.juulil VÀNDRAS

Tanavu môôdus 180.aastat Lilli Caroline Suburgi, Eesti esimese naisôiguslase sûnnist. Lilli Suburg on maetud oma sûnnikoha kalmistule Vàndras. 1926.a.pûstitas Naisliit kalmule kauni màlestussamba, mille autoriks on Fredi Sannamees. Eesti Naisliidu Vàndra Naisselts on aastakûmneid pidanud auasjaks hoida Lilli Suburgi màlestust. Tànavu vôeti kaante vahele talletatud kirjasônast vàlja tûkikesi olulisest ja huvitavast ajaloost, sûndis näitemäng “Suburgide […]